AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury

Fundacja została powołana w marcu 2011 przez osoby, które od wielu lat profesjonalnie zajmują się pracą metodą dramy w obszarze kultury, szeroko pojętej edukacji i rozwoju osobistego. Fundatorzy połączyli swe siły aby tworzyć i wspierać niekomercyjne projekty, w których drama i teatr służą podniesieniu jakości życia ich uczestników - szczególnie w odniesieniu do grup marginalizowanych i defaworyzowanych.
Zespół Fundacji tworzą osoby, które w działania na rzecz innych zaangażowały swoją pasję, energię twórczą, ale także wysokie umiejętności i kwalifikacje.

Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona