AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Adam Gąsecki

Adam Gąsecki Animator kultury, aktor teatralny, reżyser, trener, edukator.

Absolwent Wydziału Psychologii UW. Ukończył Szkołę Trenerów Dramy Drama Way oraz profesjonalne kursy w dziedzinie Teatru Zaangażowanego Społecznie: „Teatr ze społecznością", prowadzony przez wybitnego eksperta brytyjskiego Johna Somersa z Exeter University oraz „Teatr Forum" i „Rainbow of Desire: wprowadzenie do Teatru i Terapii Augusto Boala" - oba prowadzone przez brytyjskiego reżysera, Adriana Jacksona, kurs "Making A Scene For Change", prowadzony przez Deirdre Quinlan, warsztaty z metody bibliodramy, prowadzone przez Annę Łobodę, Marię Schejbal, Piotra Kostuchowskiego.


Ukończył też wiele kursów i warsztatów aktorskich z dziedzin: konstruowania postaci, improwizacji, ruchu scenicznego, teatru fizycznego, emisji głosu, performance'u prowadzonych przez polskich i międzynarodowych twórców: Leszka Mądzika, Annę Nabiałkowską, Katarzynę Sobiszewską, Małgorzatę Kaczmarską, Tomasza Rodowicza, Pau Bachero, Olivera Pollaka, Irinę Andreevą, Miřenkę Čechovą, Radima Vizvary, Tristana Jacobsa, Michała Sufina, Aurorę Lubos.

Jest aktorem teatralnym od ponad 10 lat (ostatnio w Teatrze Studyjnym, Sztuce Ciała, Teatrze Adekwatnym Młodszym), w spektaklach teatru dramatycznego, fizycznego, zaangażowanego społecznie (Teatr Forum, Teatr w Edukacji) a także twórcą scenariuszy i reżyserem spektakli. Jest autorem i realizatorem projektów kulturalno-społecznych, realizowanych metodą Teatru ze społecznością: dwóch edycji Art Generacji w Warszawie i woj. podkarpackim, obejmujących pracę warsztatową, tworzenie wernisaży i wystaw, realizację spektakli z uczestnikami różnych pokoleń (w tym osobami o utrudnionym dostępie do kultury: pensjonariuszami DPS-u, młodzieżą ze świetlic socjoterapeutycznych i z MOW-u) oraz autorem koncepcji i realizatorem Lata w Teatrze 2016 w Górznie. Rozwija metodę zastosowania teatru i dramy w edukacji filmowej.

Ma również ponad 10-letnie doświadczenie animacyjno-trenerskie w ramach wielu projektów adresowanych do młodzieży i nauczycieli, m.in. w Centrum Edukacji Obywatelskiej, Filmotece Szkolnej, Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej, Fundacji Drama Way, w Forum Dialogu, również w projektach realizowanych w środowiskach międzynarodowych. Przez kilka lat był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona