AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Alicja Jaskulska

Alicja Jaskulska Drama Way

Ukończyła Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (UW), a także roczne studia na Wydziale Dramy Uniwersytetu w Exeter (Wielka Brytania), w ramach programu stypendialnego.

Uczestniczyła w warsztatach i projektach dramowych, realizowanych przez wybitnych ekspertów brytyjskich m.in. Johna Somersa, Fionę McBeth, Adriana Jacksona, Lesa Red'a, a także warsztatach organizowanych przez The British Association of Dramatherapists w Londynie.

Jest również absolwentką Szkoły Trenerów Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Od 1999r. tworzy i realizuje projekty dramowe i teatralne. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii uczestniczyła w projektach prowadzonych m.in. w ośrodku wychowawczym dla młodzieży Grenville Unit, w zakładzie poprawczym Atkinson Unit, w centrum dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi Warkhouse oraz w ośrodku dla osób upośledzonych intelektualnie Daily Community Centre for People with Severe Learning Disabilities.

Współtworzyła również program Teatru w Edukacji, realizowany w gimnazjum Exwick Middle School, poświęcony problematyce przemocy rówieśniczej, a także cykl zajęć pedagogiczno-teatralnych w ramach Children's Drama Club, działającego przy Wydziale Dramy Uniwersytetu w Exeter.

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona