AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Art Generacje - o projekcie

ART GENERACJE to międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej, skierowany do dwóch grup: Młodzieży (13-35 lat) i Dojrzałej Młodzieży (55+). Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że te dwie grupy mają bardzo głęboką potrzebę poczucia wspólnoty spowodowanej działaniami artystycznymi. Zarówno Młodzi, jak i ci trochę starsi, chcą rozwijać swoje umiejętności i talent; chcą by ich artystyczny głos został dostrzeżony i szanowany.

Na Art Generacje składają się warsztaty dramowo-teatralne, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, dla których praca w środowisku międzypokoleniowym, zwłaszcza tym o utrudnionym dostępie do kultury, to codzienność. Znają oni specyfikę grup i projektów, potrafią zapobiec ewentualnym konfliktom i trudnościom realizacyjnym, a jednocześnie tworzą niesamowicie serdeczną, bezpieczną atmosferę, sprzyjającą otwarciu się na projekt, integracji i zaangażowaniu uczestników. Finałem prac zawsze jest spektakl, związany z tematyką danej edycji projektu.

Projekt Art Generacje miał już trzy edycje w różnych miejscach w Polsce i wciąż się rozwija. 

  • Edycja pierwsza odbyła się w Warszawie w 2013 roku.
  • Edycja druga odbyła się w Pilźnie w 2014. Film z edycji pilźnieńskiej można obejrzeć TUTAJ.
  • Edycja trzecia realizowana była w latach 2015-2016 w Warszawie, w gminie Pilzno (w tym DPS w Parkoszu) i w Dębicy (woj. podkarpackie). Tematem przewodnim było SPOJRZENIE NA CZAS. Film z edycji 2015-16 można obejrzeć TUTAJ.

Tym co odróżnia Art Generacje od innych projektów teatralnych jest sposób pracy - metoda Teatru ze Społecznością. Dzięki niej spektakl jest w pełni efektem pracy własnej uczestników. Każdy wnosi do niego część siebie, swojej historii, która w ten sposób będzie mogła zacząć żyć własnym życiem.

Szczegółowe informacje o projekcie z podziałem na jego poszczególne edycje - zobacz:

Aktualności

Uczestnicy

Warsztaty

Spektakl


Działania III edycji projektu - na lata 2015/16 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania w roku 2016 w Warszawie współfinansuje Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Fundacja Drama Way                                                           

 

 

W realizacji projektu Fundacja Drama Way współpracowała na różnych etapach z 17 partnerami (szkoły, organizacje pozarządowe, placówki kulturalne, placówki opiekuńcze dla osób starszych i wychowawcze dla młodych działające w ramach ośrodków pomocy społecznej). Są to:


1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej OPS Praga Północ w Warszawie,
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 przy ul. Dolnej w Warszawie,
3. Studenckie Koło Naukowe Twórczej Resocjalizacji WSNS Pedagogium w Warszawie,
4. Dom Zabawy i Kultury DZiK w Warszawie
5. Muzeum Warszawskiej Pragi
6. Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej,
7. Dom Kultury w Pilźnie,
8. Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Pilźnie
10. Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie
11. Liceum Ogólnokształcące im. S. Petrycego w Pilźnie,
12. Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie,
13. I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,
14. II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy,
15. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
16. Dom Dziennego Pobytu - Klub Seniora OPS w Dębicy,
17. Świetlica środowiskowa Placówka Wsparcia Dziennego "Zgrana Paka" OPS w Dębicy,


Honorowy patronat nad działaniami w Pilźnie sprawowała Burmistrz Pilzna Pani Ewa Gołębiowska a nad działaniami w Warszawie Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Dodatkowo, 6 wolontariuszy i wolontariuszek wspierało realizację projektu.

 

 

 

 

Partnerem merytorycznym projektu ART-GENERACJE  w poprzednich latach była brytyjska organizacja Tale Valley Community Theatre na czele z Johnem Somersem- reżyserem, znanym specjalistą z zakresu pracy teatralnej ze społecznością. W realizacji projektu jako partner wziął udział Warszawski Żeński Chór Harfa .

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona