AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Drama w edukacji i wychowaniu

Artykuł Iwony Borowskiej, napisany w ramach pracy zaliczeniowej Szkoły Trenerów Dramy Drama Way. W swojej pracy, na bazie własnych doświadczeń zawodowych, autorka pokazuje korzyści i trudności wynikające z prowadzenia metodą dramy zajęć językowych oraz warsztatów rozwojowych dla młodzieży. Porusza problem łączenia zawodu nauczyciela i funkcji trenera oraz dzieli się swoimi osobistymi refleksjami na temat metody i jej wpływu na różne sfery życia. „Drama jak żadne inne narzędzie pozwala poprzez wejście w rolę zobaczyć inną perspektywę. Ten wachlarz perspektyw w dramie to wartość bezcenna. Pozwala oderwać się od własnej wizji i zobaczyć życie inaczej a to otwiera drogę do zrozumienia drugiego człowieka i świata.”   + więcej

Wywiad Kamili Witerskiej Marią Deptą Wice-Prezesem Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury

Wywiad Kamili Witerskiej z Marią Deptą na temat jej rozumienia dramy (m.in. definicji i głównych założeń i obszarów dramy, najlepszych i najtrudniejszych doświadczeń dramowych, ulubionych metod pracy, sposobów pisania scenariuszy, odwołań teoretycznych). Wywiad jest elementem książki Kamili Witerskiej "Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach" wyd. DIFIN. + więcej

Wywiad Kamili Witerskiej z Aldoną Żejmo-Kudelska – Prezesem Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury

Wywiad Kamili Witerskiej z Aldoną Żejmo-Kudelską na temat jej rozumienia dramy (m.in. definicji, głównych założeń dramy, najlepszych i najtrudniejszych doświadczeń dramowych, ulubionych metod pracy i odwołań teoretycznych).Wywiad jest elementem książki Kamili Witerskiej Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, wyd. DIFIN.   + więcej

Teatr ze społecznością

Publikacja stworzona przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu   "Teatr Codzienny – projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i Community Theatre”. Publikacja jest efektem Kursu Teatru ze społecznością, który Fundacja Drama Way przeprowadziła w Supraślu, w 2012 roku. Zawiera ona część teoretyczną: zapis rozmów z Johnem Somersem, reżyserem supraskiego spektaklu oraz praktyczną: wskazówki dla realizatorów i opis spektaklu wystawionego na zakończenie Kursu. + więcej

Teatr Forum

Publikacja stworzona przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu "Teatr Codzienny - projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i Community Theatre" . Publikacja jest efektem Kursu Teatru Forum, który Fundacja Drama Way przeprowadziła w Warszawie, w 2012 roku. Zawiera ona część teoretyczną: wywiad z Adrianem Jacksonem - wybitnym praktykiem Teatru Forum, opis metody i kluczowych pojęć oraz część praktyczną: scenariusz spektaklu wystawionego na zakończenie Kursu wraz z wynikami jego ewaluacji. + więcej

Drama przeciw przemocy

Artykuł opisuje projekt adresowany do osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych i rozpoznanych jako prezentujące zachowania agresywne w sytuacjach trudnych. Autor: Alicja Jaskulska (Dopierała). Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Markowskiej-Byczek "Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji. Teoretyczne i praktyczne aspekty metody.", Stowarzyszenie STOP-KLATKA, Warszawa, 2007, s. 79-85. + więcej

Praca z bajką metodą dramy w edukacji elementarnej

Gajda, A. (2011). Praca z bajką metodą dramy w edukacji elementarnej. [w:] M. Kołodziejski, M. Szymańska (red.) Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy - Dylematy - Inspiracje.: Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ + więcej

TIE jako forma interaktywnego teatru

W artykule opisana jest metoda TIE (Theatre In Education). Autorka krótko przedstawia rys historyczny oraz podstawowe cechy charakterystyczne i założenia tej formy interaktywnego teatru. Autor: Maria Depta. Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Markowskiej-Byczek "Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji. Teoretyczne i praktyczne aspekty metody.", Stowarzyszenie STOP-KLATKA, Warszawa, 2007, s. 28-36. + więcej

TIE jako narzędzie edukacji na rzecz praw człowieka

Artykuł prezentuje wyniki badania efektywności edukacyjnego projektu dramowego „Coś o Kacprze”, którego głównym celem była edukacja o i na rzecz praw człowieka. W artykule poruszana zostaje problematyka możliwości wykorzystania TIE (Theatre In Education) w tym obszarze nauczania. Autor: Maria Depta. Artykuł opublikowany w języku angielskim w pracy zbiorowej pod redakcją Alicji Gałązki , „Drama. Learning and Creativity”, National Drama Publication, UK 2010, s.76-87 (tytuł w języku angisleskim: TIE as human rights education) + więcej

Rozwój zdolności twórczych - kiedy zacząć?

Artykuł Aleksandry Gajdy„Rozwój zdolności twórczych” opublikowano na portalu www.wczesnaedukacja.com w 2008 roku + więcej

12Następna >>

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona