AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

DŻANET - www.ja.net - spektakl Teatru Forum

Scenariusz i reżyseria: Wojciech Faruga

Występują: Adam Gąsecki, Damian Kwiatkowski, Sebastian Królikowski/Mateusz Olszewski, Katarzyna Markowska, Kamila Worobiej, Maria Kwiatek/Kamila Wróblewska

Prowadzenie: Maria Depta-Jędrzejczak/Maria Kwiatek

Adresaci: wszyscy zaintersowani w szczególności młodzież gimnazjalna i licealna

 

Spektakl pok azuje problemy młodej dziewczyny - Zuzy, która przenosi się do nowej szkoły, poznaje nowych znajomych, musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. Ta historia  zaczyna się niewinnie, a kończy się kryzysem w życiu młodej bohaterki i jest  wyjściem do pracy warsztatowej. Uczestnicy-widzowie mają możliwość podjęcia interwencji i zmiany zakończenia. Przedstawienie stawia pytania dotyczące wartości przyjaźni, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w której przemoc (w tym cyberprzemoc) i wykluczenie są zjawiskami powszechnymi.

Teatr Forum to zaangażowana społecznie, forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala - twórcę Teatru Uciśnionych (Theatre of the Opressed). Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy tzw. „widzowie - aktorzy" samodzielnie podejmują na scenie. Spektakle Teatru Forum tworzone są dla określonych grup, tak by problemy głównego bohatera były tożsame są z problemami widzów-aktorów. Celem Teatru Forum jest aktywizacja i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych. Ponieważ uczestnicy spektakli w „płaszczu roli" fikcyjnego bohatera mają możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i wypróbowywania możliwych sposobów ich rozwiązania, spektakle nie są tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych uczestników. Teatr Forum jest często adresowany do grup defaworyzowanych społecznie, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i radzenia sobie z opresją.

Spektakl wraz z warsztatami trwa 2 godziny zegarowe.

Kontakt: Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z Marią Depta-Jędrzejczak, tel.606-61-78-67, maria.depta-jedrzejczak@dramaway.pl

Więcej informacji o Teatrze Forum, Augsto Boalu znajdziesz w naszej publikacji.Znajdziesz tak także wyniki ewaluacji i opnie nauczycieli o spektaklu.

Zobacz nasz film o Teatrze Forum.

 

 

 

 

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona