AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Narracja w dramie

W artykule autorka wyodrębnia typy narracji oraz zastanawia się czy i jak wpływają one na ostateczny kształt i treść historii tworzonych w dramie. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Terapia w resocjalizacji cz. II ujecie praktyczne, pod redakcją Andrzeja Rejznera i Pawła Szczepaniaka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009 + więcej

Teatr w edukacji: teoria i polska praktyka

W artykule autorki próbują przybliżyć w jaki sposób Teatr w Edukacji (TIE), umożliwia młodzieży wielowymiarowe uczenie się, poprzez kontakt z angażującą emocjonalnie historią. Autor: Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Theatre in Education: theory and Polish practice, w: Drama. Learning and Creativity, (red.) Alicja Gałązka + więcej

Teatr w edukacji: nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień

Artykuł prezentuje nowatorskie podejście do profilkatyki uzależnień łączące edukację kulturalną z oddziaływaniami profilaktycznymi. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Głos Pedagogiczny, listopad 2011(33), str. 16-18 + więcej

<< Poprzednia12

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona