AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Publikacje trenerów Drama Way

Alicja Jaskulska (Dopierała)

 • Program psychoedukacyjny dla młodzieży pt. „Przemoc to Niemoc", w: Drama, Zeszyt 40, 2001
 • Drama w wychowaniu resocjalizującym - na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym, w: Drama Zeszyt 42, 2002/2003
 • Drama stosowana w Uniwersytecie w Exeter a psychodrama J. L. Moreno (opisana przez Gabrielę i Czesława Czapówów), w: Czesław Czapów 1925-1980. Świadectwa trzech pokoleń, Uniwersytet Warszawski, IPSiR, Warszawa 2003

Maria Depta

 • TIE as human rights education, w: Drama. Learning and Creativity,(red.) Alicja Gałązka, National Drama Publication, UK 2010
 • TIE jako forma teatru Interaktywnego, w: Drama jak narządzie Społecznej Interwencji Stowarzyszenie STOP-KLATKA 2007
 • Projekt „Na Krawędzi", w: Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. Nr 11-12 listopad-grudzień 2005
 • Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, w Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. Nr 07-08 lipiec-sierpień 2005
 • Wykorzystanie metody TIE w edukacji w zakresie praw człowieka na przykładzie edukacyjnego projektu dramowego "Coś o Kacprze", Instytut Profilatyki Społecznej i Resocjalizacji, 2004, praca niepublikowana

Aldona Żejmo-Kudelska

 • Teatr w Edukacji: nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień, w: Głos Pedagogiczny, listopad 2011(33), str. 16-18
 • Theatre in Education: theory and Polish practice, w: Drama. Learning and Creativity, (red.) Alicja Gałązka, National Drama Publication, UK 2010
 • Teatr w Edukacji: polskie doświadczenia, w: Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, nr. 10, 2010
 • Gdyby śpiąca królewna umiała mówić - warsztaty dramy jako dialog, w: Drama jako „poruszający" dialog, (red.) Adam Jagiełło- Rusiłowski, P-omost Stowarzyseznie Integracji Humanistycznej, Gdańsk 2010
 • Narracja w dramie, w: Terapia w resocjalizacji cz. II ujecie praktyczne, pod redakcją Andrzeja Rejznera i Pawła Szczepaniaka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009
 • Drama stosowana w praktyce. Modele projektów dramowych, w: Drama jak narządzie społecznej interwencji. Teoretyczne i praktyczne aspekty metody, Stowarzyszenie STOP-KLATKA 2007
 • „Na krawędzi" - program Teatru Interaktywnego w zakresie promocji zdrowia psychicznego młodzieży i przeciwdziałania wykluczeniu, w: Drama jak narządzie społecznej interwencji. Teoretyczne i praktyczne aspekty metody, Stowarzyszenie STOP-KLATKA 2007
 • Projekt „Na krawędzi", w: Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. Nr.11- 12, 2005
 • Program psychoedukacyjny dla młodzieży pt. „Przemoc to Niemoc", w: Drama, Zeszyt 40, 2001

Polecana literatura na temat dramy 

W języku polskim

 • Clifford S., Herrmann, A. (2003) Teatr Przebudzenia: strategie milowego kroku: praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących zajęcia teatralne z młodzieżą, Łódź, Warszawa: Mała Litera, Cyklady
 • Gersie A., King, N. (1999) Tworzenie opowieści w edukacji i profilaktyce, Warszawa: Cyklady
 • Królikowska J. Wychowawcza funkcja dramy stosowanej, w Pedagogika społeczna "Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej", Elżbieta Bielecka (red.) Rok IX/2010 nr 2 (36), s. 83-93
 • Jaggieło-Rusiłowski A.(red) (2010) Drama jako „poruszający" dialog, Gdańsk: Pomost Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej.
 • Markowska-Byczek, K. (red) (2007) Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji. Teoretyczne i praktyczne aspekty metody, Warszawa: Stowarzyszenie STOP-KLATKA
 • Pankowska, K. (2000) Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak
 • Pankowska, K., Jastrzębska-Gzella H., Madziara, A. (2006). Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

W języku angielskim

Neelands, Jonothan

 • (1990): Structuring drama work. A handbook of available forms in theatre and drama. Cambridge University Press.
 • (1992) Learning through imagined experience. The role of drama in the national curriculum. Hodder & Stoughton, London
 • (1984): Making sense of drama. A guide to classroom practice. Heinemann Educational Books, Oxford.

Woolland, Brian (1993): The teaching of drama in the primary school. The Effective teacher series. Longman, London and New York.

Bolton, G.:

 • (1998): Acting in Classroom drama. A critical analysis. Thornes (Publishers) Ltd, Cheltenham, England.
 • (1992): New perspectives on classroom drama. Simon and Schusters Education, Cheltenham, England.

O´Neill, C:

 • Drama worlds. A framework of process drama. Heinemann, Portsmouth.
 • (1991): Drama structures. A practical Handbook for teachers. Stanley Thornes (Publishers) Ltd, Cheltenham.

Fleming, M. (1996): Starting Drama teaching.

Wagner B.J. (1976): Dorothy Heathcote. Drama as learning medium. National Education Association of USA, Washington D.C.

Hornbrook, David (1991): Education and dramatic art. Basil Blackwell, Oxford. Johnson, Liz & O´Neill, Cecily (toim) (1990): Dorothy Heathcote. Collected writings in education and drama. Stanley Thornes (Publishers) Ltd, Cheltenham.

Jackson, T. (1993): Learning through theatre. New perspectives on Theatre in Education. T.J.Press (Padston) Ltd/ Routledge, Cornwall.

Schutzman, Mady, Cohen-Cruz, Jan (1994): Playing Boal. Theatre, Therapy, Activism. Routledge, London.

Rohd, Michael (1997): Hope Is Vital. An interactive theatre and community dialogue training manual for educators, youth, community workers and artists. Owings Mills.

Boal, Augusto:

 • (1979): The theatre of the oppressed. Unizen Books, New York.
 • (1992): Games for actors and non-actors. Routledge, London.
 • (1995): Rainbow of desire. The Boal method of theatre and therapy. Routledge, London.
 • (1998): Legislative theatre. Using performance to make politics. Routledge, London.

Diamond, David (2008): Theatre for Living. Julkaisematon.

Schutzman, Mady Cohen-Cruz, Jan (1994): Playing Boal. Theatre, Therapy, Activism. Routledge, London.

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona