AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Maria Depta

Maria Depta-Jędrzejczak Drama WayUkończyła IPSiR UW, w ramach programu Socrates- Erasmus roczne studia dramy stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania, School of Performence Art, Department of Drama,) oraz Pomagisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa UW. Absolwentka Szkoły Trenerów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecnie jest doktorantką na wydziale psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Uczestniczka profesjonalnych treningów aktorskich Adriana Jacksona w Cardboard Citizens, uczennica Johna Somersa.
Od 2002 roku realizuje autorskie warsztaty, szkolenia, projekty i przedstawienia oparte na metodzie dramy, TIE (Theatre in Education) oraz Teatru Forum. Od 2005 roku jest wykładowcą w Pedagogium w Warszawie, gdzie prowadzi obowiązkowe kursy ("Techniki dramowe" i "Projekty dramowe", „Socjodrama") oraz tworzy i realizuje wraz ze studentami dramowo-teatralne projekty edukacyjne i profilaktyczne.

W latach 2004-2010r jako członek zwyczajny Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA (w latach 2006-2008 przewodnicząca Rady Programowej, Wice-prezeską Zarządu), prowadziła warsztaty i szkolenia dramowe oraz tworzyła i realizowała projekty teatralne m.in. projekt „Na krawędzi" (teatralny projekt dotyczący problematyki zaburzeń zdrowia psychicznego), „Artyści bez granic" (teatralny projekt realizowany z uchodźcami mieszkającymi w Warszawie).

W latach 2006-2010 w Fundacji Centrum Praw Kobiet współprowadziła grupy teatralno-terapeutyczne dla kobiet doświadczających przemocy, a także warsztaty umiejętności pracy z grupą w ramach Szkoły Animatorów Teatru Obrzędowego. Fundatorka i wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way.

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona