AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Moja Nowa Droga

Program "Moja nowa droga" adresowany jest do osób odbywających karę pozbawienia wolności, rozpoznanych jako osoby prezentujące znaczny stopień agresji w relacjach interpersonalnych.

Program składa się z 10-ciu spotkań warsztatowych i został opracowany w oparciu o brytyjski model pracy z osobami skazanymi autorstwa James'a Thompsona i Michael'a Balfoura, w którym wiodącą metodą jest drama.

Według ugruntowanej wiedzy kryminologicznej uczenie się zachowania przestępczego polega przede wszystkim na przyswojeniu określonych motywacji, postaw, dążeń i racjonalizacji. Warto więc podkreślić, że zarówno wykorzystanie specyfiki pracy grupowej jak i metody dramy wspierać będzie proces korygowania postaw i zachowań uczestników.
Drama często ujmowana jest jako forma uczenia się nowych zachowań, istotnych pod względem społecznego funkcjonowania człowieka, wspomagająca modyfikację postaw i zachowań jednostki. Przy zastosowaniu tej metody stwarzane są warunki i sytuacje generujące pożądane doświadczenia poznawcze, emocjonalne i motywacyjne sprzyjające efektywnemu uczeniu się społecznemu i zapewniające bezpieczeństwo psychologiczne uczestników. Zajęcia prowadzone w ramach programu oprócz dramy wykorzystywać będą elementy treningu asertywności, treningu umiejętności społecznych oraz inne techniki służące rozwojowi samoświadomości uczestników i aktywizacji grupy.

Partnerem projektu jest Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów.

 

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona