AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Kurs Teatr Forum - edycja 2014

Kurs adresowany jest do osób pracujących na polu edukacji kulturalnej m.in aktorów, instruktorów teatralnych, ale także wychowawców, pedagogów, trenerów pracujących z młodzieżą. Kurs realizowany jest we współpracy z Adrianem Jacksonem - tłumaczem książek i wieloletnim współpracownikiem Augusto Boala (twórcy Teatru Forum, Teatru Uciśnionych), założycielem Carboard Citizens . Od 1991 roku stosuje on Teatr Forum angażując i inspirując grupy najbardziej zmarginalizowane społecznie (szczególnie osoby bezdomne), a od 15 lat prowadzi szkolenia, w trakcie których przybliża i propaguje dorobek Augusto Boala. W tym roku Adrian Jackson w ramach Kursu poprowadzi warsztat "Teatr Forum: doświadczenia brytyjskie"

W ramach Kursu uczestnicy wezmą udział w ponad 100 godzinach szkoleń, a także prezentacjach spektaklu Teatru Forum.

Teatr Forum

Teatr Forum to interaktywna forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. TF różni się od tradycyjnych spektakli, że daje możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy „widzowie - aktorzy" samodzielnie podejmują na scenie. Problemy postaci scenicznych zwykle tożsame są z problemami widzów-aktorów, dzięki czemu uczestnicy spektakli w „płaszczu roli" konfrontują się z własnymi trudnościami i wypróbują możliwe sposoby ich rozwiązania. Dzięki temu spektakle są nie tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych uczestników. Teatr Forum jest często adresowany do grup defaworyzowanych społecznie, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i radzenia sobie z opresją. Podejmując interwencje widzowie będąc w roli uczą się komunikować złość, stawiać granice, mówić o swoich potrzebach. Teatr Forum pozwala na twórcze podejście do problemów społecznych, umożliwia analizę różnych punktów widzenia - różnych postaci, a zarazem poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Kursu, zobacz:

Cele Kursu Teatr Forum:

Podstawowym celem Kursu jest rozwijanie kompetencji osób pracujących na polu edukacji kulturalnej w zakresie stosowania metody Teatru Forum w pracy z młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z grup defaworyzowanych).
Ponadto celem Kursu jest:

 • upowszechnianie metod teatru zaangażowanego,
 • integracja osób zajmujących się edukacją kulturalną pochodzących z różnych środowisk, artyści, kadra naukowa, studenci, nauczyciele,
 • opracowanie spektaklu TF.

Program szkolenia koncentruje się wokół:

 • pracy warsztatowej z wykorzystaniem metod i ćwiczeń stworzonych przez Augusto Boala (m.in. Image Theatre, Invisible Theatre),
 • omówienia idei i filozofii pracy, struktury spektaklu i warsztatów, głównych strategii pracy metodą Teatru Forum,
 • praktyki tworzenia i prowadzania spektakli Teatru Forum dla szerszej publiczności,
 • ról i zadań prowadzącego (tzw. Jokera) i aktorów Teatru Forum: omówienia metody wzbudzania zaangażowania publiczności, tzw. ‘trudnych' interwencji, momentu zakończenia spektaklu Teatru Forum, prowadzenia spektakli Teatru Forum w konkretnym środowiskach z konkretnymi grupami odbiorców, treningu grania i prowadzenia interaktywnego spektaklu,
 • możliwości łączenia elementów Teatru Forum z innymi działaniami na rzecz edukacji kulturalnej.

W trakcie szkolenia uczestnicy doświadczą tworzenia, prowadzenia i grania w spektaklu Teatru Forum.

Adresaci/ kto może ubiegać się o udział w Kursie:

 • osoby działające w obszarze edukacji kulturalnej (m.in. instruktorzy i animatorzy teatralni, aktorzy zainteresowani pracą z grupą),
 • osoby pracujące z młodzieżą m.in. wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy lub osoby przygotowujące się do takiej pracy.

Preferowane będą osoby mające:

 • doświadczenie w pracy edukacyjno-animacyjnej,
 • pracujące z młodzieżą ze środowisk trudnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w Kursie zapraszamy osoby, które zdecydowane są:

 • wziąć udział w całym Kursie, a nie wybranych warsztatach
 • uczestniczyć w próbach do spektaklu Teatru Forum
 • uczestniczyć w min. 3 prezentacjach spektaklu

Harmonogram Kursu Teatr Forum

DZIAŁANIE TERMIN OSOBY PROWADZĄCE
MIEJSCE
Szkolenie: "Techniki Teatru Forum " 19-20-21 maj 2014 Aldona Żejmo-Kudelska , Maria Depta-Jędrzejczak
Warszawa
Szkolenie: "Tworzenie spektakli Teatr Forum", próby do spektaklu, prezentacja wypracowanego spektaklu dla zaproszonych gości.
9-10-11-12-13 czerwiec 2014 Aldona Żejmo-Kudelska , Maria Depta-Jędrzejczak , Jarek Rebeliński
Warszawa
Szkolenie:  "Budowanie i prowadzenie warsztatów do spektaklu TF" 11-12 wrzesień 2014
Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta-Jędrzejczak
Warszawa
Szkolenie: "Teatr Forum: doświadczenia brytyjskie"
28-29 październik 2014
Adrian Jackson
Warszawa


Część Kursu prowadzona przez Adriana Jacksona będzie tłumaczona na język polski.

Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje i zgłoszenia
Informacje: Maria Depta- Jędrzejczak: +48 606 61 78 67, Maria Kwiatek: +48  503 80 31 81

Informacje i zgłoszenia: Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie go na adres maria.kwiatek@dramaway.pl (dokument proszę nazwać wpisująć imię i nazwisko + zgłoszenieTF np. Piotr_Kowalski_zgłoszenieTF)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.05.2014

Kurs realizowany jest przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu Teatr Codzienny. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Partnerami projektu Teatr Codzienny są brytyjskie organizacje Cardboard Citizens , The Tale Valley Community Theatre , oraz Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie , Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu .

MKiDN

 

Partnerzy projektu (Kursu TF):

Cardboard Citizens

Facebook , Twitter , Youtube


 Pedagogium
 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona