AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Kurs Teatr Forum - edycja 2017

Kurs adresowany jest do osób pracujących na polu edukacji kulturalnej (m.in aktorów, instruktorów teatralnych), ale także wychowawców, pedagogów, trenerów pracujących z młodzieżą. Realizujemy go od 2012 roku we współpracy z  Carboard Citizens   - organizacją, która  dd 1991 roku stosuje Teatr Forum angażując i inspirując grupy najbardziej zmarginalizowane społecznie (szczególnie osoby bezdomne).

W ramach Kursu uczestnicy wezmą udział w 115 godzinach szkoleń, a także prezentacjach spektaklu Teatru Forum.

 

Teatr Forum

Teatr Forum to interaktywna forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala . Spektakle tworzone tą metodą odróżnia od spektakli tradycyjnych możliwość "dopisania" jego dalszego ciągu lub zmiany poprzez interwencje i samodzielne ingerencje w sytuację sceniczną. Mogą ich dokonać uczestnicy, określani jako "widzowie-aktorzy".
Problemy postaci scenicznych zwykle tożsame są z problemami widzów-aktorów, dzięki czemu uczestnicy spektakli w "płaszczu roli" konfrontują się z własnymi trudnościami i w bezpiecznej przestrzeni mogą wypróbować możliwe sposoby ich rozwiązania. Dzięki realizacji tej zasady spektakl jest czymś więcej niż wydarzeniem artystycznym - pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych.
Teatr Forum jest często adresowany do grup defaworyzowanych społecznie, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i radzenia sobie z opresją. Przez podejmowanie interwencji będąc w roli,  widzowie uczą się komunikować złość, stawiać granice, mówić o swoich potrzebach. Teatr Forum pozwala na twórcze podejście do problemów społecznych, umożliwia analizę różnych punktów widzenia - różnych postaci, a zarazem poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Kursu a także Teatru Forum, zobacz:

Cele Kursu Teatru Forum:

Podstawowym celem Kursu jest rozwijanie kompetencji osób pracujących na polu edukacji kulturalnej w zakresie stosowania metody Teatru Forum w pracy z młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z grup defaworyzowanych).

Ponadto chcemy:

 • upowszechnianiać metody teatru zaangażowanego;
 • integrować osoby zajmujące się edukacją kulturalną pochodzące z różnych środowisk (artyści, kadra naukowa, studenci, nauczyciele);
 • przygotować spektakl oparty na metodzie TF.

Program szkolenia koncentruje się wokół:

 • pracy warsztatowej z wykorzystaniem metod i ćwiczeń stworzonych przez Augusto Boala (m.in. Image Theatre, Invisible Theatre);
 • omówienia idei i filozofii pracy, struktury spektaklu i warsztatów, głównych strategii pracy metodą Teatru Forum;
 • praktyki tworzenia i prowadzania spektakli Teatru Forum dla szerszej publiczności;
 • ról i zadań prowadzącego (tzw. Jokera) i aktorów Teatru Forum: omówienia metody wzbudzania zaangażowania publiczności, tzw. ‘trudnych' interwencji, momentu zakończenia spektaklu Teatru Forum
 • prowadzenia spektakli Teatru Forum w konkretnym środowiskach z konkretnymi grupami odbiorców, treningu grania i prowadzenia interaktywnego spektaklu;
 • możliwości łączenia elementów Teatru Forum z innymi działaniami na rzecz edukacji kulturalnej.W trakcie szkolenia uczestnicy doświadczą tworzenia, prowadzenia i grania w spektaklu Teatru Forum.

Adresaci/ kto może ubiegać się o udział w Kursie:

 • osoby działające w obszarze edukacji kulturalnej (m.in. instruktorzy i animatorzy teatralni, aktorzy zainteresowani pracą z grupą, edukatorzy muzealni, bibliotekarze);
 • osoby pracujące z młodzieżą i grupami wykluczpnymi (m.in. wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, edukarzy miedzykulturowi, streetworkerzy lub osoby przygotowujące się do takiej pracy).

W roku 2017 preferowane będą osoby:

 • pracujące w placówkach/instytucjach z grupami ze środowisk trudnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. MOW, MOS, Domy Dziecka, Ośrodki dla Cudzoziemców, Domy Pomocy Społecznej, więzieniach);
 • pracujące z osobami z niepełnosprawnościami;
 • aktorzy zainteresowani teatrem zaangażowanym społecznie.

Do udziału w Kursie zapraszamy osoby, które zdecydowane są:

 • wziąć udział w całym Kursie, a nie wybranych warsztatach;
 • uczestniczyć w próbach do spektaklu Teatru Forum;
 • uczestniczyć w min. 4 prezentacjach spektaklu.

Harmonogram Kursu Teatr Forum:

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY PROWADZĄCE

MIEJSCE

Szkolenie: "Techniki Teatru Forum cz.I i II"

19-21
kwietnia 2017

Aldona Żejmo-Kudelska , Maria Depta

Warszawa

Szkolenie: "Tworzenie spektakli Teatru Forum. Reżyseria spektakli Teatru Forum", próby do spektaklu, prezentacja wypracowanego spektaklu dla zaproszonych gości.

5-9
czerwca 2017

Aldona Żejmo-Kudelska , Maria Depta , Jarosław Rebeliński

Warszawa

Szkolenie: "Kim jest Dżoker? Prowadzenie spektakli Teatru Forum", realizacja spektakli

Szkolenie: "Jak stworzyć i prowadzić spektakl Teatru Forum: dobre praktyki. Podsumowanie"

18-19
września 2017

Aldona Żejmo-Kudelska , Maria Depta , Jarosław Rebeliński

Warszawa


Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje i zgłoszenia:
Informacje: Maria Depta: +48 606 61 78 67, zgłoszenia: Weronika Brączek: +48 608 378 098

Informacje i zgłoszenia : Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie 7.02 - 19.03.2017

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w dniu otwartym Drama Way, który odbędzie się 16.03 w naszym biurze przy ulicy Chocimskiej w Warszawie. 

Kurs realizowany jest przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu Teatr Codzienny. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerami projektu Teatr Codzienny są brytyjskie organizacje Cardboard Citizens ,The Tale Valley Community Theatre , oraz Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie , Dom Kultury Śródmieście w Warszawie

 

 

Partnerzy projektu (Kursu TF):

                                       

                                         FacebookTwitterYoutube

   

 

 

 

 

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona