AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

Kurs Teatr ze społecznością - edycja 2017


Kurs adresowany jest do osób pracujących lub chcących pracować metodami teatralnymi ze społecznościami m.in. lokalnymi. W roku 2017 Kurs realizowany będzie pod superwizją Johna Somersa : reżysera, twórcy teatralnego, pisarza, honorowego członka Wydziału Dramy Uniwersytetu Exeter, lidera Exstream Theatre i Tale Valley Community Theatre , autora wielu artykułów i książek na temat dramy, od wielu lat pracującego metodami teatralnymi ze społecznościami lokalnymi w Wielkiej Brytanii i na świecie.
W ramach Kursu uczestnicy wezmą udział w 95 godzinach zajęć: szkoleniach z metody Teatru ze społecznością, procesie tworzenia i wystawienia wypracowanego przedstawienia dla społeczności lokalnej Supraśla, prezentacjach własnych projektów i działań podejmowanych w obszarze Teatru ze społecznością.

Teatr ze społecznością (ang. Community Theatre - TS) to interaktywna forma działań animacyjnych adresowanych do konkretnych społeczności. Celem TS jest integracja danej społeczności poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym. Rezultatem jest zwykle przygotowanie i realizacja z osobami należącymi do społeczności, a nie będącymi profesjonalnymi aktorami - spektaklu teatralnego opartego o historie ludzi, wydarzania czy legendy ważne dla tej społeczności. Ideą tego rodzaju projektów jest realne włączenie społeczności do prac nad spektaklem. Uczestnicy społeczności, wspólnie z osobami prowadzącymi, piszą scenariusz, muzykę, tworzą kostiumy, scenografię oraz grają w spektaklu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Kursu, zapoznaj się z:

Cele Kursu:
Podstawowym celem Kursu jest rozwijanie kompetencji osób pracujących na polu edukacji kulturalnej w zakresie pracy ze społecznością metodami teatralnymi.
Ponadto celem Kursu jest:

  • upowszechnianie metod teatru zaangażowanego społecznie,
  • integracja osób działających na polu edukacji kultury - profesjonalistów zainteresowanych pracą ze społecznością, metodami teatralnymi, wymiana doświadczeń,
  • opracowanie prezentacji TS dla społeczności Supraśla,
  • opracowanie własnych projektów TS.

Program szkolenia koncentruje się wokół:

  • sposobów pracy ze społecznością z wykorzystaniem metod teatralnych,
  • technik wykorzystywanych w pracy metodą Teatru ze społecznością m.in. sposobów zbierania historii ludzi i miejsc, budowania na ich bazie improwizacji,
  • teorii i praktyki tworzenia i realizacji spektakli Teatru ze społecznością dla szerszej publiczności,
  • roli osoby prowadzącej.

Adresaci:

  • osoby działające w obszarze szeroko rozumianej edukacji kulturalnej (m.in. instruktorzy i animatorzy teatralni, osoby pracujące z grupami, trenerzy organizacji pozarządowych, animatorzy społeczni, osoby wykorzystujące twórcze metody pracy (taniec, śpiew etc)

Serdecznie zapraszamy osoby z całej Polski, zdecydowane wziąć udział w całym Kursie, a nie jego wybranym fragmencie :).


Harmonogram Kursu

DZIAŁANIE
TERMIN PROWADZĄCY MIEJSCE
Szkolenie: "Teatr jako narzędzie integracji i budowania więzi społecznych. Wprowadzenie"

15-17 maja 2017 (w godzinach 9-17)

 

Aldona Żejmo-Kudelska , Maria Depta Warszawa

Szkolenie: "Zaawansowane techniki Teatru ze społecznością. Tworzenie spektaklu."

oraz pokaz finałowy  - prezentacja wypracowanego spektaklu

26 czerwca - 1 lipca 2017 (w godzinach 9-17 + w wybrane dni dodatkowe spotkania wieczorne związane ze specyfiką i intensywnością pracy w Supraślu)
Aldona Żejmo-Kudelska , Maria Depta , Karol Smaczny , Magdalena Juchnowicz Supraśl
Szkolenie fakultatywne (w tym wymiana doświadczeń - prezentacje uczestników): "Teatr jako narzędzie integracji i budowania więzi społecznych cz.II"
8-9 września 2017 (w godz. 9-17)
Aldona Żejmo-Kudelska , Maria Depta  + uczestnicy Kursu Supraśl

Kurs superwizowany jest przez Johna Somersa.

Opłaty:

Udział w Kursie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty noclegów, wyżywienia i dojazdów na miejsce szkolenia.

Zgłoszenia i informacje:

Informacje:

Aldona Zejmo-Kudelska: +48 607 93 77 19 aldona.kudelska@dramaway.pl

Weronika Brączek: +48 608 378 098 weronika.braczek@dramaway.pl

Zgłoszenia: Zdecydowanych na wzięcie udziału w Kursie prosimy o wypełnienie formularza

Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 13.02 - 26.03.2017

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w dniu otwartym Drama Way, które odbędzie się 16.03 w naszym biurze przy ulicy Chocimskiej w Warszawie.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w tym niecodziennym szkoleniu!

Kurs realizowany jest przez jest Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu Teatr Codzienny.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego . Partnerami projektu Teatr Codzienny są brytyjskie organizacje Cardboard Citizens , The Tale Valley Community Theatre , Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie , Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu .

MKiDN  

 

Partnerzy projektu (Kurs TS):

 

Tale Valley Community Theatre

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu


 

     
   
     
   

 

   
 

 

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona