AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

To MI GRA - aktywizacja obywatelska mlodzieży

"TO MI GRA - aktywizacja obywatelska młodzieży" to projekt z zakresu edukacji i animacji społeczno-kulturalnej, którego podstawowym celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i nastolatków mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców (ODC) w Warszawie.
Koncepcja projektu wykorzystywała metodykę Teatru Forum i Teatru ze Społecznością, formy pracy z grupami, należące do nurtu teatru zaangażowanego społecznie, które budują kapitał społeczny poprzez angażowanie i integrację społeczności, inspirowanie zachowań twórczych, wzmacnianie umiejętności, przełamywanie barier i schematów.

 Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat projektu :)

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona