AUGUSTO BOAL "GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW"

‘Wielogłos” – program profilaktyki alkoholowej

Wielogłos Drama Way„Wielogłos" to program profilaktyczny wzorowany na formule Teatru w Edukacji (ang. Theatre In Education- TIE). Formuła ta wykorzystuje spektakl teatralny oraz techniki dramowe by w oparciu o historię konkretnego bohatera poruszać zagadnienia istotne społecznie.

„Wielogłos" jest programem z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanym z młodzieżą gimnazjalną i licealną. Jego celem jest uświadamianie konsekwencji używania alkoholu oraz uwrażliwienie młodzieży na problem skutków podejmowanych decyzji. Warsztaty stanowią forum do rozmowy, wymiany myśli i poglądów, dzielenia się refleksjami - unikamy tu metod stricte dydaktycznych, dawania gotowych recept czy prostych rozwiązań.
W trakcie programu młodzież poznaje historię 16- letniej Majki- uczennicy liceum. Majka na prośbę przyjaciół kradnie alkohol i wspólnie ze swoją „paczką" upija się na wycieczce szkolnej. Konsekwencją tej sytuacji może być wydalenie ze szkoły.
W trakcie warsztatów młodzież wspólnie z prowadzącymi zastanawia się nad pytaniem: jakie są długofalowe konsekwencje tej decyzji? Czy decyzja była świadoma? Co teraz może zrobić Maja?

W roku 2012 programem zostało objętych 264 uczniów i 35 pedagogów gimnazjów z terenu Dzielnicy Wilanów. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

 

 

Kontakt z koordynatorem programu:
Aldona Żejmo-Kudelska, 607 93 77 19, aldona.kudelska@dramaway.pl

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona